Algemene vergadering

Het complete overzicht van de activiteiten wordt jaarlijks opgenomen in het jaarverslag

Het meerjarenbeleidsplan 2019-2023 treft u hier aan.

De (concept) Notulen algemene ledenvergadering van 30 juni 2020 treft u hier aan.