Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Met veel plezier mag ik onze leden, ereleden én hun partner en/of begeleider uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.

ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 16 MEI 2020

Het is mij een genoegen onze leden, ereleden én hun partner en/of begeleider uit te nodigen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten.

De vergadering wordt gehouden op zaterdag 16 mei 2020.

Vorig jaar zijn we begonnen met het houden van deze jaarlijkse vergadering steeds in een andere regio van Nederland om al onze leden te bereiken en in de gelegenheid te stellen ook eens de ALV te bezoeken. Voor 2020 komen we in Noord-Holland, en wel in de Zaanse Schans. Een toeristische trekpleister, je moet er een keer geweest zijn!

De ontvangst zal zijn vanaf 10.30 uur in het Zaans Museum, Schansend 7, 1509 AW Zaandam. Om 11.00 uur starten we met de vergadering, gevolgd door de lunch om 12.30 uur. De middag kent een georganiseerd gedeelte (rondleiding) en een vrij gedeelte. Om 16.00 uur sluiten we af met een hapje en een drankje.

De locatie is ook per openbaar vervoer te bereiken vanaf Amsterdam Centraal (bus 391, Industrial Heritage Lijn).

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

 • Opening en mededelingen, vaststellen agenda
 • Notulen van de ALV van 18 mei 2019
 • Jaarverslag 2019
 • Financieel verslag 2019
 • Meerjarenbeleidsplan 2020-2023
 • Begroting 2020 en meerjarenbegroting tot 2023
 • Samenwerking administratiekantoor MEO

Samenstelling van het bestuur en benoeming bestuursleden:

 • Adriaan van de Graaff, beoogd penningmeester
 • Rooster van aftreden van het bestuur*
 • Rondvraag
 • Sluiting

Rooster van aftreden:

 • Joop Volkers, 2020 (niet herkiesbaar)
 • Annemiek Heemskerk eind 2020
 • Johan Mooi, 2021
 • Mascha Oosterbaan, 2021
 • Anneke Abma, 2022

De stukken voor de vergadering kunt u opvragen bij ons kantoor in Maarssen. Ook op de vergaderplek zullen stukken aanwezig zijn.

Meldt u vóór 15 april 2020

Wij zien u graag op zaterdag 16 mei bij de Zaanse Schans!

 

Met vriendelijke groet,

Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

Joop Volkers, secretaris

 


 

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De NVSP is er voor haar leden en hoort graag van haar leden. Van u dus. Uw mening, uw ideeën, of opmerkingen.
U kunt ze met ons delen tijdens de Algemene Ledenvergaderingen. Kom langs, wij ontmoeten u graag.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer