Promoties

Er zijn regelmatig arts-onderzoekers die promoveren op een onderzoek naar de oorzaak en/of behandeling van het syndroom van Sjögren. De NVSP ondersteunt aanstaande promovendi met bijvoorbeeld een reisbeurs naar een buitenlands congres of door een bijdrage te geven voor de drukkosten van een proefschrift. Ook gaat er meestal een afvaardiging van het bestuur naar een promotie. We vinden het belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt en het vergroot de zichtbaarheid van onze organisatie.

De NVSP heeft een speciaal fonds dat bestaat uit geld verkregen door eenmalige of structurele schenkingen bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, uit erfenissen en legaten. Hier worden deze kosten uit betaald.

In 2018

Op 2 juli 2018 zal Gwenny Verstappen promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen

Titel proefschrift: T cell-dependent B cell hyperactivity in primary Sjögren's syndrome

Biomarker and target for treatment

Gwenny bestudeert in dit proefschrift de van T cel afhankelijke B cel hyperactiviteit bij het syndroom van Sjögren.

De twee hoofddoelen van het onderzoek zijn

* het vinden van T cel en B cel gerelateerde biomarkers voor het syndroom van Sjögren

* het analyseren van de effecten van immunotherapie met ‘biologicals’ op T cel afhankelijke B cel hyperactiviteit

Met als uiteindelijk doel, een werkend medicijn voor het syndroom van Sjögren te vinden

Promotie onderzoek bekijken. (Engels) Hoofdstuk 11 is een Nederlandse samenvatting.

Sofie Blokland

Op 4 oktober 2018 promoveert Sofie Blokland aan de Universiteit van Utrecht

Titel proefschrift: Innovative techniques to investigate salivary gland immunopathology and exploration of the CCL25/CCR9+ T helper cell axis in Sjögren’s syndrome

Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op het ontwikkelen van nieuwe technieken om speekselklierweefsel te bestuderen en op het bestuderen van de rol van CCR9+ Th cellen in het syndroom van Sjögren. De nieuwe technieken lijken veelbelovend om grote hoeveelheden informatie op een objectieve, gestandaardiseerde manier uit relatief kleine delen van biopten te verkrijgen. Vervolgonderzoek is nodig om de bijdrage van deze technieken aan de klinische praktijk en aan medicatiestudies te bepalen.