Oproep voor Sjögrenpatiënten/ Pilocarpine gebruikers.

De NVSP heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om pilocarpine weer vergoed te krijgen uit het basispakket en gelukkig is dit gelukt. Sedertdien heeft de NVSP-contacten met de Nederlandse tak van de producent van pilocarpine, Norgine en zij dragen de NVSP, Sjögren Europe en al haar leden een warm hart toe wat blijkt uit directe ondersteuning van NVSP-projecten.

Norgine heeft een nu project opgestart waarin de stem van de patiënt een centrale rol gaat spelen en hoe Norgine deze patiënten verder kunnen ondersteunen middels diverse activiteiten.

Norgine International heeft ons nu benaderd met de vraag of wij patiënten kunnen vinden die bereid zijn om in een kort videofragment het belang van markttoegang vanuit een patiënten perspectief weer te geven. De vergoeding van SALAGEN / pilocarpine en de daarbij betere beschikbaarheid voor Sjögren patiënten zou hier perfect in passen.

De vraag is nu of er een Sjögren patiënt en pilocarpine gebruiker is die bereid is om een korte video, van c.a. 3 à 4 minuutjes in te spreken waarin hij of zij het belang aangeeft van de toegankelijkheid en dus de vergoeding van pilocarpine. Uiteraard wordt u, als u interesse heeft om hieraan mee te werken, ondersteund door de NVSP en Norgine Nederland.

Heeft u interesse om hieraan uw medewerking te verlenen stuur dan uw contactgegevens via mail aan Johan Mooi,