Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Apps en websites die door patiënten en (zorg)consumenten gebruikt worden om allerlei gezondheidsgegevens te verzamelen, beheren en delen worden een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) genoemd. Een PGO is een levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoek uitslagen en inentingen.

Hoe onderscheidt u een PGO van een portaal van uw zorgverlener? Ten eerste kunt u in uw PGO uw gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners verzamelen, dus zowel van uw diëtist, als de cardioloog, apotheker of huisarts. U kunt deze gegevens niet alleen bekijken, maar ook beheren, delen en er informatie aan toevoegen. Bijvoorbeeld eigen meetgegevens als uw bloeddruk, gewicht of hartslag. Maar ook correspondentie met uw arts, zoals e-mails of brieven. In een portaal kunt u alleen gegevens bekijken van de zorgverlener die het portaal beheert, bijvoorbeeld uw huisarts of het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

Ten tweede moet u uw PGO zelf kunnen kiezen. Hoewel het digitale portaal van uw huisarts of trombosedienst dezelfde functies als een PGO kan hebben, is het verschil dat u zelf niet kunt kiezen welk portaal u wilt gebruiken en dit bij een PGO wel kan.

Daarnaast is uw PGO een levenslang hulpmiddel: ongeacht waar u onder behandeling bent of als u verhuist. U kunt uw gegevens en uw PGO altijd meenemen. U, of uw wettelijke vertegenwoordiger, bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

MedMij

Er is al een aantal PGO’s op de markt waarmee u aan de slag kunt. Een aantal hiervan vindt u hier. Deze PGO’s zijn allemaal nog in ontwikkeling. Ze hebben functionaliteiten als online je medicatieoverzicht bekijken, een e-consult houden of het invoeren van zelfmeetgegevens. De echt uitgebreide PGO’s waarmee de zorggebruiker toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens en ze van daaruit veilig en vertrouwd kan verzamelen, delen en beheren, komen later dit jaar op de markt. Daar wordt binnen het programma MedMij hard aan gewerkt. MedMij ontwikkelt de spelregels waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen. Ook voor het onderling uitwisselen van gegevens stelt MedMij de regels op.

De op deze website gepubliceerde PGO’s zijn allemaal met MedMij in gesprek om mogelijk te voldoen aan de kwalificatie-eisen zoals deze zijn opgesteld in het MedMij Afsprakenstelsel. MedMij praat met meer aanbieders die overwegen een persoonlijke gezondheidsomgeving in de markt te zetten. Na de zomer is het mogelijk dat PGO’s zich laten toetsen om het MedMij-stempel te krijgen en is duidelijk zichtbaar wie wel of niet voldoet aan MedMij. PGO's kunnen nu nog niet aan MedMij voldoen.

Als een PGO een MedMij-vinkje heeft, betekent dit:

  •     Dat u met de app of site veilig en eenvoudig gezondheidsgegevens kunt uitwisselen met zorgverleners.
  •     Dat u er uw gegevens veilig kunt inzien en gebruiken.
  •     Dat uw gegevens er op een begrijpelijke manier getoond worden.