Bestuur Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

Het bestuur van de NVSP bestaat uit onderstaande leden. Het bestuur wordt bijgestaan door een keur van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een secretaresse ondersteunt de vereniging vanuit het eigen kantoor te Maarssen.

Het bestuur bestaat uit:

Annemiek HeemskerkAd Bracco GartnerJohan MooiMascha Oosterbaan

Gedelegeerde taken:

Klachtenprocedure NVSP

De NVSP is er voor haar leden. Wij doen er alles aan om onze leden te informeren, te helpen en van dienst te zijn waar mogelijk. Natuurlijk kan er eens iets mis gaan of anders lopen dan bedoeld of afgesproken. Dat kan voor u aanleiding zijn om verhaal te halen of een klacht in te dienen.

De NVSP hoort graag of iets beter of anders kan; daar kunnen wij van leren. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. Om snel tot een passend antwoord of een juiste oplossing te komen, hebben wij een even heldere als eenvoudige klachtenprocedure. Hierin is vastgelegd hoe een lid (dan wel betrokkene of derde) een klacht kan indienen bij de NVSP en hoe deze klacht wordt afgehandeld. Lees meer.

Vacatures Bestuursleden:

Uitdaging
In het vorige nummer van ’n Ogenblikje hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Hier hebben wij geen enkele reactie op ontvangen. En dat is erg jammer. Want de toekomst van de NVSP staat op het spel. Als er te weinig bestuursleden zijn, kunnen deze het werk niet meer aan en dan is er geen andere keus meer dan de vereniging op te heffen. Maar dat wilt u en willen wij natuurlijk ook niet! 

Onze voorzitter en penningmeester a.i. Nanda Lubbertsen moet het om gezondheidsredenen rustiger aan gaan doen.
En dat betekent dat we dringend op zoek zijn naar:

een penningmeester

Omdat Nanda tot de Algemene Ledenvergadering in mei 2017 haar functies zal uitoefenen, zou een nieuweling goed door haar ingewerkt kunnen worden. Maar dan moeten er natuurlijk wel aanmeldingen binnenkomen. Heeft u bestuurlijke ervaring of wilt u dat bij uzelf verder ontwikkelen, meld u zich dan aan. Of kent u iemand in uw naaste omgeving met affiniteit voor het syndroom van Sjögren, geef het dan ook door. (Diegene hoeft geen lid te zijn.) Het is boeiend werk, het is nooit saai en er zijn heel wat ontwikkelingen gaande op het gebied van de gezondheidszorg. Daar kan en wil deze mooie vereniging, haar steentje aan blijven bijdragen.

Wij doen hierbij een beroep op u: heeft u zelf interesse of weten u iemand die affiniteit heeft met Sjögren en met kwaliteiten op het bestuurlijke vlak, meld het ons door een mail te sturen naar onze tijdelijke secretaris Ad Bracco Gartner: secretaris@nvsp.nl

De algemene bestuursleden kijken naar u uit!
Een vereniging is er voor de leden, maar zonder bestuurders heeft een vereniging geen bestaansrecht meer.

Daarnaast zijn er vacatures voor de volgende functies of activiteiten:

  • Landelijk Regiocoördinator
  • Beleidsmedewerker PR (huisstijl, organisatie beurzen, ledenwerving etc.)
  • Voucherproject "ervaringsdeskundige vrijwilligers" 2016-2018
  • Website tekstschrijvers
  • Brochurelijn vernieuwen
  • Commissielid Landelijke Contact- en Informatiedag

Indien u geïnteresseerd bent in een van deze functies, of u weet iemand die betrokken is bij Sjögren en tijd heeft om zich in te zetten voor de NVSP, laat het ons dan weten via Ad Bracco Gartner, secretaris a.i, E-mail: secretaris@nvsp.nl. Wij nemen dan contact met u op voor een oriënterend gesprek.