In verband met de Coronacrisis zijn tot nader order alle bijeenkomsten afgelast!

Hiermee hopen een bijdrage te kunnen leveren om deze crisis te beheersen.
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid elkaar te helpen om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te doorstaan.
De NVSP roept daarom alle leden op, om meer dan gebruikelijk met digitale middelen contact met elkaar te onderhouden.