Bestuur Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten

Het bestuur van de NVSP bestaat uit onderstaande leden. Het bestuur wordt bijgestaan door een keur van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een secretaresse ondersteunt de vereniging vanuit het eigen kantoor te Maarssen.

Het bestuur bestaat uit:

 • Annemiek Heemskerk, voorzitter;
 • Adriaan van de Graaff, secretaris a.i.;
 • Adriaan van de Graaff, penningmeester;
 • Anneke Abma, landelijk regiocoördinator, vrijwilliigersbeleid; / /
 • Johan Mooi, zorgverzekeringen, ziekte, werk-WIA belangenbehartiging, ad interim penningmeester; zorgverzekeringen, /
 • Mascha Oosterbaan, wetenschappelijk onderzoek;
 Annemiek Heemskerk   Adriaan de Graaff    Mascha Oosterbaan     Johan Mooi  
 

Gedelegeerde taken:

Marjan Schipper, beantwoording van medische vragen; vraagenantwoord
Mark Koelewijn, coördinator Landelijke Contact- en Informatiedag; 
Marijke van der Ven, eindredacteur;

Klachtenprocedure NVSP

De NVSP is er voor haar leden. Wij doen er alles aan om onze leden te informeren, te helpen en van dienst te zijn waar mogelijk. Natuurlijk kan er eens iets mis gaan of anders lopen dan bedoeld of afgesproken. Dat kan voor u aanleiding zijn om verhaal te halen of een klacht in te dienen.

De NVSP hoort graag of iets beter of anders kan; daar kunnen wij van leren. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. Om snel tot een passend antwoord of een juiste oplossing te komen, hebben wij een even heldere als eenvoudige klachtenprocedure. Hierin is vastgelegd hoe een lid (dan wel betrokkene of derde) een klacht kan indienen bij de NVSP en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Vacatures Bestuursleden:

Er zijn vacatures voor de volgende functies of activiteiten:

 • Beleidsmedewerker PR (huisstijl, organisatie beurzen, ledenwerving etc.)
 • Website tekstschrijvers
 • Blogger(s) website

Ook zoeken wij nog drie bestuursleden. Waarbij ook nog de wens is uitgesproken dat we ontzettend graag patiënten hiervoor hebben, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was.

We vragen: 

 • Een bestuurslid dat de achterwacht kan vormen voor Johan Mooi. Dat moet iemand zijn die rechts- en wetkennis heeft i.v.m. de zorgverzekeringen en alles daar omheen, en/of van arbeidsrecht i.v.m. de problemen rond ziekte, werk, uitkeringen en UWV.
 • Een bestuurslid dat zich vooral bezig kan houden met de PR (public relations) van de vereniging om meer bekendheid te krijgen en ook te adviseren inzake fondsenwerving e.d. en anderen kan ondersteunen.


Wanneer u als vrijwilliger zich aangesproken voelt of een gesprekje daarover wilt, reageert u dan naar Adriaan van de Graaff .
Wij nemen dan contact met u op voor een oriënterend gesprek.