Stichting FCIC

Stichting van zorgprofessionals, wetenschappers en patiënten opgericht om de impact van een IC-opname te beperken en IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten, signaleren een grote informatiebehoefte over IC-behandeling na een besmetting door het coronavirus.

Daarom besteden wij een speciaal deel van onze website aan corona. Op https://icconnect.nl/coronavirus/ geven wij antwoord op veel gestelde vragen, zoals:
  • Welke behandeling krijgt mijn dierbare als hij vanwege coronaklachten op de afdeling Intensive Care is opgenomen? Waarvoor wordt hij behandeld. Hoelang duurt die behandeling?
  • Waarom geldt er een bezoekbeperking? Zijn er alternatieven om toch bij onze dierbare te kunnen zijn?
  • Wat gebeurt er als de behandeling moet worden beëindigd?
  • Hoe kunnen wij afscheid nemen bij sterven van onze dierbare als we niet bij hem/haar mogen zijn?
De teksten over deze vragen worden ondersteund door filmpjes.

Daarnaast bieden wij op onze ‘reguliere’ websitepagina’s algemene informatie over het verblijf op de afdeling Intensive Care. Ook is er op de website veel aandacht voor de periode daarna. Ongeacht de opnamereden, kampen veel patiënten na ontslag uit het ziekenhuis met het Post Intensive Care Syndroom (PICS): een verzamelnaam voor de fysieke, cognitieve en psychische problemen die na de IC-tijd ontstaan. Vooral met IC-verworven spierzwakte zullen veel patiënten in de Post IC periode te maken krijgen, naast de blijvende schade die in de longen kan zijn ontstaan.

Naasten kunnen al tijdens de IC-opname te kampen krijgen met verschijnselen van PICS-familie, zoals een Post Traumatische Stress Stoornis, depressie, angststoornis en verstoorde verliesverwerking.
De revalidatie van patiënten die vanwege de coronabesmetting op de IC hebben gelegen, zal een lange periode in beslag gaan nemen. Voor zowel patiënten als familieleden is het nuttig om daarop voorbereid te zijn.

Bron: Stichting FCIC