Te weinig aandacht voor psychosociale problemen huidpatiënten

Vijftig procent van mensen met een chronische huidaandoening ervaart psychosociale problemen. Deze problemen gaan over schaamte, eenzaamheid, pesten, seksualiteit, uitsluiting. Dermatologen hebben hier in de praktijk nauwelijks aandacht voor. Dit blijkt uit onderzoek van Huidpatiënten Nederland.

Huidpatiënten Nederland heeft onderzoek gedaan onder ruim 400 huidpatiënten met chronische huidaandoening naar het voorkomen van psychosociale problemen.Om dit in beeld te brengen is een screeningsinstrument ontwikkeld bestaande uit twee vragenlijsten: de Lastmeter en de Skindex29. De vragenlijsten zijn uitgezet in diverse dermatologische centra, waaronder het UMC Amsterdam en ziekenhuis De Gelderse Vallei. Uit het onderzoek blijkt dat 50 % van de deelnemende patiënten psychosociale problemen ervaart.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat er in de praktijk weinig draagvlak is om aandacht te schenken aan psychosociale problemen. Redenen die daarvoor worden genoemd zijn: te weinig tijd, niet mijn expertise, geen vervolgaanbod.Huidpatiënten Nederland heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland informatie ontwikkeld voor mensen die psychosociale problemen ervaren. Ook is een zoekwijzer online gezet die helpt bij het vinden van een goede psychosociale hulpverlener. Hierbij is er wel een probleem: er zijn niet veel gespecialiseerde psychosociale hulpverleners op het gebied van huidzorg. Deze vorm van zorg wordt vaak niet vergoed.


Huidpatiënten Nederland presenteert de resultaten van het onderzoek op donderdag 13 februari 2020 van 14.30 –17.00 uur. Plaats: Hotel Van der Valk, Houten. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan .