Enquête Corona

De NVSP krijgt via de mail, telefoon en sociale media meerdere vragen van leden en patiënten die zich ongerust maken over de gevolgen van de beperkende maatregelen of in het beroepsleven wegens het coronavirus voor mensen met het syndroom van Sjögren en non-Sjögren siccasyndroom.


Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van knelpunten waar u tegenaan bent gelopen of waar u zich zorgen over maakt.

Pagina 1 van 9

Enquête Corona

Doel vragenlijst:
Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van knelpunten waar u tegenaan bent gelopen of waar u zich zorgen over maakt. Zijn de afspraken of geplande onderzoeken in het ziekenhuis of bij een andere zorgverlener niet doorgegaan? Als er Sjögren gerelateerd iets aan de hand is, of is geweest kon u voor uw vragen of behandeling bij een zorgverlener terecht? De resultaten helpen ons inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor de behandeling van patiënten met het syndroom van Sjögren of het non-Sjögren siccasyndroom en kunnen aanleiding geven om zorgverleners aanbevelingen te doen om de continuïteit zorg voor Sjögrenpatiënten tijdens dit soort uitbraken te blijven garanderen.

Verantwoordelijke verwerker:

Deze vragenlijst is opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten. Uw antwoorden worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Anonimiteit wil zeggen dat alle naar een persoon direct herleidbare gegevens onbekend zijn en blijven.

Opslagbeperking:
Zodra de uitkomst van de verkregen gegevens uit de vragenlijst zijn verwerkt zullen deze worden vernietigd.

Duur van de Enquête:
Invullen kan tot 20 juli 2020 om 12.00 uur. Het invullen vraagt 15-20 minuten. Tussentijds opslaan is niet mogelijk.

Uitkomsten van de Enquête:
Het resultaat van de enquête zullen we met u delen via de bekende kanalen (zoals de website, Facebook en het Ogenblikje). Dit zal naar verwachting begin oktober 2020 zijn.

Hulp bij invullen:
Heeft u ondersteuning nodig bij het invullen, stuur een mail naar met het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Wij nemen contact met u op.
U dient akkoord te gaan met het privacybeleid om door te gaan.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

De volgende vragen gaan over de ervaringen met Corona in relatie tot het gediagnostiseerd zijn met Sjögren en/of in het traject zitten van diagnose stellen. NB: Waar Sjögren staat vermeld in alle vragen gaat het ook over patiënten met het non-Sjögren-sicca syndroom of het nog in traject zijn voor diagnose stellen.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

De volgende serie vragen gaan over uw ervaring met de afspraken die al gepland waren ten tijde van de Corona lockdown en/of gemaakt moesten worden tijdens de lockdown. NB: Het betreft alleen de afspraken in relatie tot Sjögren.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

(11) Hoe tevreden bent u over de verandering van de afspraak bij uw Sjögren arts?
Invultip: klik op de lijn boven het gewenste antwoord.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
(12) Is een bestaande afspraak met een andere zorgverlener in relatie tot Sjögren doorgegaan?
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

(13) Hoe tevreden bent u over de verandering van de afspraak met een andere zorgverlener in relatie tot Sjögren?

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

(16) Hoeveel inspanning vergde het om een extra afspraak te maken?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

(17) Voelde u zich gehoord over de klacht waarvoor u een extra afspraak heeft gemaakt?

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Dank voor het invullen van de vragenlijst.