Doneer


Via dit formulier kunt u doneren aan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten


Dankzij uw steun kan de Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten (NVSP) op komen voor zijn achterban en lotgenoten, organiseren wij lotgenoot- en informatiebijeenkomsten (o.a.in ziekenhuizen), verstrekten wij informatie over het syndroom van Sjögren aan zowel de patiënten als zorgverleners en artsen, stimuleren en steunen wij (wetenschappelijk) onderzoek en komen op voor de belangen van alle patiënten die lijden aan het Sjögren of Non-Sjögren siccasyndroom in Nederland.

Eénmalige schenking
Een éénmalige schenking is van harte welkom bij de NVSP. Ook met een éénmalige schenking helpt u ons onze doelstellingen te bereiken. Als uw gift tussen de 1 en 10% van uw verzamelinkomen ligt, mag u in Nederland de gift aftrekken van de belasting. Voor een éénmalige schenking geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een minimum- en een maximumgrens. Als het jaartotaal van alle schenkingen die u doet aan een (Algemeen Nut Beogende Instellingen ANBI) meer is dan 1% procent van uw bruto inkomen, kunt u het bedrag boven die 1% van de belasting aftrekken (met een minimum van 60 euro per jaar). Het maximumbedrag dat u mag aftrekken is 10% van uw bruto inkomen.

Zelf overmaken
U kunt ook doneren door overmaking naar NL 91 RABO 0171 639 529 t.n.v. Nationale Vereniging Sjögrenpatiënten o.v.v. donatie NVSP

Uw gegevens

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
0.00 EUR
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer